Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych

Ogłoszenie o naborze Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych

Ogłoszenie o naborze Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę