Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 45 roku życia  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy...

Powiat Lubański –Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu  realizuje program specjalny pn. „BUDZIK 4" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę