Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 45 roku życia  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy...

Powiat Lubański –Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu  realizuje program specjalny pn. „BUDZIK 4" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę