Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Funduszu Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 09.07.2018 r. rozpoczyna nabór „Wniosków o zorganizowanie stażu"  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Termin naboru wniosków: do wyczerpania limitu...

Informacja dotycząca wygaszenia naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 21.06.2018 r. zakończy nabór  „Wniosków o organizowanie prac interwencyjnych"!!! Zakończenie naboru spowodowane jest bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców oraz wyczerpanymi środkami...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej POWER 2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, iż  z dniem 21 czerwca 2018 r. zakończył nabór " Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej"  w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim...

Ogłoszenie o pozostałych miejscach w ramach naboru Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu zaprasza do składania „Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (zwanych dalej dofinansowaniem)" .   Przyznawane dofinasowanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizowanych...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 24.05.2018 r. zakończył nabór „Wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia"  z uwagi na wyczerpanie limitu środków przeznaczonych na tę formę aktywizacji...

Ogłoszenie o stanie wykorzystania środków PFRON w 2018 r. (przyznanych na rok 2018 dla Powiatu Lubańskiego na poszczególne zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych)

OGŁOSZENIE  o stanie wykorzystania środków PFRON w 2018 r. (przyznanych na rok 2018 dla Powiatu Lubańskiego na poszczególne zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) Załączniki ...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza rozpoczęcie z dniem 09.04.2018 r. naboru „Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy "!!! Załączniki Ogłoszenie o naborze...

Ogłoszenie o wysokości środków PFRON dostępnych w 2018 roku na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

W dniu 27 marca 2018 r. podjęta została Uchwała XLV/349/2018 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rok 2018 dla Powiatu Lubańskiego, na poszczególne...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu PO WER

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 29.03.2018 r. zostanie zakończony nabór  „Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim (IV)"

Powiat Lubański - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku...

Wyświetlanie 11 - 20 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę