Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków na działalność gospodarczą POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu informuje, iż w związku z zakończeniem prac nad nowym drukiem wniosku z dniem 05.03.2018 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Ogłoszenie o naborze wniosków na organizację prac interwencyjnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków na prace interwencyjne 2018.pdf ...

Komunikat Dyrektora o naborze Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach programu specjalnego dla III profilu pomocy "BUDZIK 4"

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBANIU  ogłasza z dniem 14.02.2018 r. nabór Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach programu specjalnego dla III profilu pomocy „BUDZIK 4". Załączniki ...

Program specjalny "BUDZIK 4"

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu  realizuje program specjalny pn. „BUDZIK 4" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem ...

Komunikat Dyrektora o możliwości sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

Informuję, że w ramach założonych środków na szkolenia indywidualne w roku 2018, istnieje możliwość sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Załączniki Komunikat...

Komunikat Dyrektora o możliwości składania "Wniosku pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej"

Informuję, że w ramach założonych środków na szkolenia w roku 2018, istnieje możliwość składania „Wniosku pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej". Załączniki Komunikat Dyrektora o...

Komunikat Dyrektora o naborze "Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne organizowane na wniosek osoby bezrobotnej"

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z dniem 07.02.2018r. rozpoczyna nabór „Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne organizowane na wniosek osoby bezrobotnej". Załączniki Komunikat Dyrektora o...

Komunikat Dyrektora o naborze "Wniosków o przyznanie Bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia"

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 07.02.2018r. rozpoczyna nabór „Wniosków o przyznanie Bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia". Termin naboru wniosków: do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. ...

Zasiłek - dokumenty do pobrania

Załączniki wniosek o przedłużenie zasiłku dla samotnie wychowującego dziecko do 15 lat.docx

Informacja dotycząca zasiłku dla bezrobotnych

Informacja  dotycząca zasiłku dla bezrobotnych   W związku z tym, że stopa bezrobocia na obszarze powiatu lubańskiego w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zgodnie  z art. 73 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 20...

Wyświetlanie 21 - 30 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę