Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Nagłówek

Aktualności

Komunikat Dyrektora o możliwości sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

Informuję, że w ramach założonych środków na szkolenia indywidualne w roku 2018, istnieje możliwość sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Załączniki Komunikat...

Komunikat Dyrektora o możliwości składania "Wniosku pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej"

Informuję, że w ramach założonych środków na szkolenia w roku 2018, istnieje możliwość składania „Wniosku pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej". Załączniki Komunikat Dyrektora o...

Komunikat Dyrektora o naborze "Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne organizowane na wniosek osoby bezrobotnej"

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z dniem 07.02.2018r. rozpoczyna nabór „Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne organizowane na wniosek osoby bezrobotnej". Załączniki Komunikat Dyrektora o...

Komunikat Dyrektora o naborze "Wniosków o przyznanie Bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia"

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 07.02.2018r. rozpoczyna nabór „Wniosków o przyznanie Bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia". Termin naboru wniosków: do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. ...

Zasiłek - dokumenty do pobrania

Załączniki wniosek o przedłużenie zasiłku dla samotnie wychowującego dziecko do 15 lat.docx

Informacja dotycząca zasiłku dla bezrobotnych

Informacja  dotycząca zasiłku dla bezrobotnych   W związku z tym, że stopa bezrobocia na obszarze powiatu lubańskiego w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zgodnie  z art. 73 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 20...

Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy Powiatu Lubańskiego oraz priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2018

Załączniki Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w Powiecie Lubańskim.pdf Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018.pdf

Zatrudnianie cudzoziemców od 01.01.2018 - zezwolenia na pracę sezonową - zadania realizowane przez PUP

Praca sezonowa to praca wykonywana  przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym  w sektorach:  rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka , w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w  rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas...

Zatrudnianie cudzoziemców od 01.01.2018 - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - zadania realizowane przez PUP

  Od  1 stycznia 2018 r. , w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, będzie można korzystać z  oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   (tak jak dotychczas: w okresie do  6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy,  dla obywateli  6 państw:  ...

informacja starosty o lokalnym rynku pracy z związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP

Jak uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy z związku z ubieganiem się  o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP   1.       Dowiedz się jak uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy  Pracodawca składa do Powiatowego Urzędu Pracy: ...

Wyświetlanie 21 - 30 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę