Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca zasiłku dla bezrobotnych

Informacja  dotycząca zasiłku dla bezrobotnych   W związku z tym, że stopa bezrobocia na obszarze powiatu lubańskiego w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zgodnie  z art. 73 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 20...

Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy Powiatu Lubańskiego oraz priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2018

Załączniki Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w Powiecie Lubańskim.pdf Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018.pdf

Zatrudnianie cudzoziemców od 01.01.2018 - zezwolenia na pracę sezonową - zadania realizowane przez PUP

Praca sezonowa to praca wykonywana  przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym  w sektorach:  rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka , w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w  rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas...

Zatrudnianie cudzoziemców od 01.01.2018 - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - zadania realizowane przez PUP

  Od  1 stycznia 2018 r. , w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, będzie można korzystać z  oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   (tak jak dotychczas: w okresie do  6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy,  dla obywateli  6 państw:  ...

informacja starosty o lokalnym rynku pracy z związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP

Jak uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy z związku z ubieganiem się  o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP   1.       Dowiedz się jak uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy  Pracodawca składa do Powiatowego Urzędu Pracy: ...

Zezwolenia na pracę sezonową - dokumenty do pobrania

Załączniki Procedura przy wydawaniu zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.doc Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonow.doc ...

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - dokumenty do pobrania

Załączniki Procedura rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.doc OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY .doc ...

Informacja starosty - dokumenty do pobrania

Załączniki Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w woje.pdf Zgloszenie_Krajowej_Oferty_Pracy (1).doc W N I O S E K o...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER- dokumenty do pobrania

Załączniki Oświadczenie - propozycja udziału w projekcie POWER.doc

Dodatek aktywizacyjny - dokumenty do pobrania

Dodatek aktywizacyjny - dokumenty do pobrania

Wyświetlanie 31 - 40 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę