Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Powiat Lubański - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (IV)" w ramach Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 45 roku życia  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Lubański - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (IV)" w ramach Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 45 roku życia  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
 
Powiatowy Urząd Pracy
 w Lubaniu
 
 Baner - logo PUP

59-800 Lubań,  ul. Lwówecka 10
tel. 75 722-25-48
fax 75 722-32-78
pup@powiatluban.pl
www.luban.praca.gov.pl
Rachunek bankowy Funduszu Pracy 18 1020 5226 0000 6002 0475 9835

Rachunek bankowy do wpłat z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
13 2030 0045 1110 0000 0392 4200

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę