Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 45 roku życia  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę