Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla:
" Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się z szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim (VI)"

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę