Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie "Brwi Basic maszyna dla początkujących"

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie "Brwi Basic maszyna dla początkujących" Załączniki Zaproszenie do składania ofert na szkolenie Brwi Basic maszyna dla początkujących.pdf ...

Ogłoszenie o naborze wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie o naborze wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załączniki Ogłoszenie naboru wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy...

Ogłoszenie o stanie wykorzystania środków PFRON w 2018 r. (przyznanych na rok 2018 dla Powiatu Lubańskiego na poszczególne zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych)

OGŁOSZENIE  o stanie wykorzystania środków PFRON w 2018 r. (przyznanych na rok 2018 dla Powiatu Lubańskiego na poszczególne zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) Załączniki ...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia do składania „Wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia" . Załączniki ...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza rozpoczęcie z dniem 09.04.2018 r. naboru „Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy "!!! Załączniki Ogłoszenie o naborze...

Ogłoszenie o wysokości środków PFRON dostępnych w 2018 roku na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

W dniu 27 marca 2018 r. podjęta została Uchwała XLV/349/2018 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rok 2018 dla Powiatu Lubańskiego, na poszczególne...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu PO WER

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 29.03.2018 r. zostanie zakończony nabór  „Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim (IV)"

Powiat Lubański - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (III)"

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu zaprasza do współpracy i składania wniosków w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)...

Komunikat o ogłoszeniu naboru Wniosków na działalność gospodarczą RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD) współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę