Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze "Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpoczyna nabór „Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" w ramach środków Funduszu Pracy.   Załączniki ...

Ogłoszenie o naborze " Wniosków o organizowanie prac interwencyjnych" w ramach RPO WD

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza nabór „Wniosków o organizowanie prac interwencyjnych" w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim (V)".     ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 RPO WD

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z dniem 21.01.2019 r. ogłasza nabór „Wniosków o zorganizowanie stażu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Komunikat Dyrektora o możliwości sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

Komunikat Dyrektora o możliwości sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu Załączniki Komunikat...

Komunikat Dyrektora o możliwości składania "Wniosku pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej"

Komunikat Dyrektora o możliwości składania "Wniosku pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej" Załączniki Komunikat Dyrektora o mozliwosci składania Wniosku pracodawcy o organizację szkolenia...

Komunikat Dyrektora o naborze "Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne organizowane na wniosek osoby bezrobotnej"

Komunikat Dyrektora o naborze "Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne organizowane na wniosek osoby bezrobotnej Załączniki Komunikat Dyrektora o naborze Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne organizowane...

Komunikat Dyrektora o naborze Wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia"

Komunikat Dyrektora o naborze Wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia Załączniki Komunikat Dyrektora o naborze Wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 r ż_.pdf ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia do składania „Wniosków         o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia".   ...

Ogłoszenie o naborze " Wniosków o zorganizowanie stażu" w ramach PO WER

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza z dniem 14.01.2019 r.  nabór  „Wniosków o zorganizowanie stażu" w ramach PO WER.   Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu w...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach PO WER

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza nabór „Wniosków o organizowanie prac interwencyjnych" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (IV)"   Załączniki ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę