Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Nagłówek

Aktualności

Komunikat o zakończeniu naboru Wniosków o zorganizowanie stażu w ramach RPO WD

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z uwagi na wyczerpanie ilości miejsc zakończył nabór „Wniosków o zorganizowanie stażu"  w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim (IV)" - RPO...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (III)" z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc uczestników projektu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że został zakończony nabór wniosków  na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (III)"  z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc uczestników projektu. ...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje o  rozpoczęciu naboru „Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na...

Nabór wniosków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od 10.09.2018r. do 21.09.2018r.

Załączniki Nabór wniosków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od 10.09.2018r. do 21.09.2018r.

Ogłoszenie o trwającym naborze Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Ogłoszenie o wyczerpaniu limitu środków finansowych przyznanych przez PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2018

Ogłoszenie  o wyczerpaniu limitu środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2018 r. Załączniki Ogłoszenie...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Funduszu Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 09.07.2018 r. rozpoczyna nabór „Wniosków o zorganizowanie stażu"  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Termin naboru wniosków: do wyczerpania limitu...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej od 30 roku życia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 03.07.2018 r. rozpoczyna nabór „Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia"  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ...

Informacja dotycząca wygaszenia naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, że z dniem 21.06.2018 r. zakończy nabór  „Wniosków o organizowanie prac interwencyjnych"!!! Zakończenie naboru spowodowane jest bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców oraz wyczerpanymi środkami...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej POWER 2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu informuje, iż  z dniem 21 czerwca 2018 r. zakończył nabór " Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej"  w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim...

Wyświetlanie 1 - 10 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę