Bon na zasiedlenie - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Bon na zasiedlenie

Ogłoszenie o zakończeniu naboru w ramach środków z Funduszu Pracy

Zakończenie naboru Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (III)"

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji programu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych finansowanym ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Ogłoszenie o zakończeniu naboru "Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej

Warunki i zasady przyznawania przez PUP w Lubaniu bonu na zasiedlenie - obowiązują od 10 stycznia 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę