Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 45 roku życia  w ramach pozyskanych dodatkowo środków rezerwy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę